LOGISTIK.

Elektro Elco Logistik

Logistik.

Elektro Elco har en effektiv logistikprocess som möter våra kunders högt ställda krav på servicenivå. Genom kontinuerliga mätningar, ständiga uppföljningar och förbättringar av våra processer, håller vi en hög nivå på leveransprecision, leveransförmåga och leveranskvalitet.

Vårt standardsortiment lagerhålls i Bankeryd, varifrån det dagligen distribueras ut ca 500 orderrader till våra återförsäljare. I anslutning till vårt lager har vi även produktion, där vi kan tillhandahålla kundanpassade lösningar.

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete genom t.ex. samordning av transporter, detaljerad källsortering och avfallsåtervinning.