PRODUKTUTVECKLINGbelysning.

Produktutveckling.

  • Vår produktavdelning på 6 personer arbetar med produktutveckling för
    det egna varumärket Hide-a-lite
  • Vi har ett tätt samarbete med ledande tillverkare, både nationellt och globalt
  • Vi utvecklar produkter för nordiska förhållanden, både gällande design, miljö och rådande installationskrav
  • Vi lanserar 150-200 stycken nya produkter per år samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med produktavveckling för att ha en modernt och uppdaterat sortiment